Verlenging Subsidieregelingen Fonds voor Cultuurparticipatie

Meer tijd om je aanvraag in te dienen

In verband met vertraging door corona zijn van veel subsidieregelingen de termijn verlengd, waaronder de diverse erfgoedregelingen (tot in 2021):
Immaterieel erfgoed, Archeologieparticipatie, Erfgoedvrijwilligers, Creatief gebruik digitaal erfgoed (verlengd vanwege wijziging).
Check de subsidiepagina voor alle precieze einddata.