Museum Kaap Ski zoekt kunst over de Hoge Berg

Voor nieuwe informatieborden in het Hoge Berggebied is Museum Kaap Skil op zoek naar tekeningen en schilderijen waarop het gebied staat afgebeeld. De voorkeur gaat uit naar afbeeldingen van voor 1900. Reproducties van deze kunstuitingen moeten helpen de elementen in het huidige landschap in een historisch perspectief te plaatsen.

In het Hoge Berggebied kunnen wandelaars zich op verschillende plekken verdiepen in de cultuur en natuur van de bijzonderheden die er te zien zijn. Iedereen die er regelmatig komt, kent wel borden van het project ‘De Gouden Driehoek’. Deze borden uit 2012 worden nu opgefrist en uitgebreid in het kader van twee grote projecten: ‘Boeren, Vissers en Buitenlui’ en ‘Toeristische Parel Hoge Berg’.

Uit de eigen collectie en uit de openbare provinciale en landelijke archieven kan Museum Kaap Skil veel historische werken halen. Aangezien er ook nog werken in privécollecties te vinden zijn, doet het museum een oproep aan een ieder die zo’n schilderij of tekening in bezit heeft, om hem beschikbaar te stellen voor dit project. Uiteraard zal er uiterst zorgvuldig mee worden omgegaan en wordt het bezit alleen gebruikt om een reproductie van te maken voor op de borden.

Wie een oude afbeelding van het Hoge Berggebied beschikbaar heeft, kan contact opnemen met Gerbrand Gaaff viagerbrandgaaff@ecomare.nl of door te bellen met Museum Kaap Skil: 0222-314956.

/////////////////////// 

Meer informatie: 

Corina Hordijk, artistiek directeur Stichting Texels Museum, 0222-314956,corinahordijk@kaapskil.nl