• Naam en Huisstijl: de uitslag

  Tijdens de ALV van 21 november is gestemd over de voorstellen om de naam en huisstijl van de AWN te wijzigen. Met meer dan 52% van de uitgebrachte stemmen is besloten de naam van de AWN te wijzigen in “AWN-Nederlandse Archeologievereniging”. Verder heeft bijna 73% van de stemmers het voorstel

 • Voorstel nieuwe naam en Huisstijl

  Voorstel nieuwe naam en huisstijl voor behandeling tijdens ALV Bijna een jaar geleden tijdens de Afgevaardigdendag hebben we als bestuur een tipje van de sluier opgelicht over ideeën die leven m.b.t. een nieuwe naam voor de AWN en een nieuwe huisstijl. Er zijn toen meerdere voorstellen gepresenteerd. De reacties die

 • AWN doet mee aan onderzoek naar Nederlandse Limes

  Constructing the Limes: de Romeinse rijksgrens in Nederland Hoe werken grenzen? En hoe bepalen grenzen het leven van mensen die in een grenszone wonen? Dat gaat een consortium onder leiding van dr. Saskia Stevens onderzoeken. Hierbij kijken ze naar de bekendste en wellicht oudste grens in de geschiedenis: de limes,

 • Eeuwenoude inspiratie voor de Waalsprong

  De afgelopen jaren is er veel archeologisch onderzoek gedaan in de Waalsprong. Daaruit blijkt dat het gebied een zeer lange en aansluitende bewoningsgeschiedenis kent. Dat is heel bijzonder. De gemeente wil het verhaal van de Waalsprong nog meer zichtbaar en beleefbaar maken in het gebied. Daarom hebben we een handboek

 • Webinar Archeologiebestel: geef je mening op een digitale zeepkist

  Aanstaande woensdag 4 november vanaf 16.00 uur is de webinar Archeologiebestel: geef je mening op een digitale zeepkist. AWN-landelijk heeft input daarvoor geleverd met het stuk ‘Participatie en publieksbereik bij archeologie.’ Zie voor meer informatie en aanmelding  op:

 • Van Reuvensdagen naar Reuvens-digi-dag

  Bestuur en programmacommissie Reuvensdagen 2020 hebben besloten om de Reuvensdagen 2020 te comprimeren tot één dag. De Reuvens-digi-dag! Deze wordt online gehouden op donderdag 19 november. Zie voor meer informatie de website van de Reuvensdagen.

 • Digitale lezingenserie Prehistorie van Noord-Nederland

  Op 1 november start de nieuwe lezingenreeks bij het Hunebedcentrum waarbij archeologie en prehistorie centraal staan. De afgelopen jaren zijn er uitzonderlijke vondsten gedaan die het verhaal van de prehistorie in Noord-Nederland verrijken en aanvullen. Daarom is het een mooi moment om in een vogelvlucht van een viertal lezingen door

 • Erfgoeddag 2020 geheel online (korte video in bericht)

  De Erfgoeddag 2020 wordt vanwege corona geheel digitaal georganiseerd. Het jaarlijkse congres van Erfgoedhuis Zuid-Holland vindt plaats op donderdag 19 november en heeft als hoofdthema immaterieel erfgoed. Immaterieel Erfgoed Wat is immaterieel erfgoed (en wat is het niet)? Welke betekenis heeft immaterieel erfgoed voor gemeenschappen in Zuid-Holland? Hoe ga je

 • Nu bij Museum Kaap Skil:enorme kookketel uit het Schervenwrak

  Vondsten uit scheepswrakken weerspiegelen het leven van mensen in het verleden zoals het echt was. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de ontdekking van het zogenaamde Schervenwrak. Bekijk je de gehele lading van dit schip, dan ontstaat een heel duidelijk beeld. Een beeld van het leven op een suikerplantage in

 • In memoriam Claudia Vandepoel

  Onlangs kregen we het verdrietige bericht dat ons prominente AWN lid Claudia Vandepoel is overleden. Claudia heeft een lange strijd gestreden tegen een steeds terugkerende kanker in haar buik. Toen ze eind juli hoorde dat haar tumor niet meer behandeld kon worden, was de verwachting dat ze nog maar 1