• Nieuwe landelijk voorzitter AWN!

  Tijdelijk de Algemene Ledenvergadering van de AWN, is de heer Gajus Scheltema gekozen als nieuwe landelijk voorzitter van de AWN. De heer Renger van de Hoef is gekozen als nieuw lid van het landelijk hoofdbestuur. Tegelijk is uitgebreid afscheid genomen van onze “oude” voorzitter, mevrouw Tonnie van de Rijdt. Bij

 • En dan onze Tonnie, ons nieuwe erelid ….

  Tijdens de rondvraag van de laatste ALV kwamen diverse onderwerpen aan de orde. De laatste rondvrager was Henk Hegeman, die namens het bestuur van de AWN de vergadering voorstelde de afgetreden voorzitter Tonnie van de Rijdt tot erelid te benoemen. Zijn inleidende pleidooi leek achteraf overbodig, want de zaal stond

 • Zeldzaam prehistorisch familiegraf gevonden in Tiel-Medel

  vanaf 10 april te zien in het Rijksmuseum van Oudheden Archeologen ontdekten een groot familiegraf van 5600 jaar oud bij opgravingen op bedrijvenpark Medel in Tiel. Het gaat om een begraving van minimaal 8 personen, waaronder twee jonge kinderen van 3 en 5 jaar oud. Graven van deze omvang uit

 • Drie bronzen AWN-legpenningen uitgereikt.

  Tijdens afgelopen Algemene Ledenvergadering in Vlaardingen zijn maar liefst drie Bronzen legpenningen uitgereikt aan de leden Dicky de Koning van afdeling 10 (Zeeland), Hanneke van Alphen van afdeling 23 (Eindhoven-AVPK) en Jurrien Moree van afdeling 08 (Helinium). Op de foto de drie ontvangers van de legpenningen, samen met onze oud-voorzitter,

 • Romeinen, romeinen en nog eens romeinen. Dat is pas Zeeuws!

  Een kustreis, een symposium, een tentoonstelling… dit voorjaar is er wel erg veel te doen rond de Romeinen in Zeeland. Wil je meer weten waarom de Romeinen in Zeeland neerstreken en welke sporen er gevonden zijn van gebouwen, tempels, versterkingen en gebruiken, dan is nu je kans. Ter gelegenheid van

 • Nieuw nummer Archeologie in Nederland en AWN magazine

  Van onze drukker hebben we begrepen dat het nieuwe nummer van Archeologie in Nederland (AiN) en AWN magazine (AM) rond 20 maart in de bus ligt. Dat is iets later dan normaal, maar het nieuwste issue komt er dus echt aan!

 • Oudste mens en oudste kunst uit de Noordzee

  Unieke ijstijd-ontdekkingen uit prehistorisch Noordzeelandschap   Een fragment van een menselijke schedel uit de collectie van het Rijkmuseum van Oudheden en een versierd bot van een bizon blijken uiterst zeldzame vondsten uit het einde van de laatste IJstijd. Ze zijn 13.000 jaar oud en zijn daarmee de vroegste moderne mens

 • De AWN website “Archeologie op school” is vernieuwd !!!

  AWN-afdelingen aan de slag met archeologie op school De AWN beschikt vanaf 2012 over de website www.archeologieopschool.nl. De website is indertijd ontwikkeld door de AWN-Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie. Op de website is informatie te vinden over archeologische erfgoededucatie voor met name het basisonderwijs. Ook afdelingen kunnen hier hun nieuws

 • Jaarboek Nederlandse Archeologie in voorverkoop met korting

  De organisatie achter het jaarboek Nederlandse Archelogie biedt AWN leden een extra korting in de voorverkoop aan. 22,50 In plaats van 29,95. Deze actie duurt tot 31 maart. Publicatie Jaarboek van de Nederlandse Archeologie 2017 Stichting Archeologie & Publiek brengt in samenwerking met Pronk Producties en met medewerking van de Rijksdienst

 • Jaaroverzicht 2016 nu beschikbaar

  Met enige vertraging is net na het nieuwe jaar het Jaaroverzicht 2016 afgemaakt.Het staat op de site onder: [over AW] [documenten]. Tijdens de jaarvergadering zullen er ook enkele exemplaren op papier voor elke afdeling beschikbaar zijn. Het Hoofdbestuur zal zorgen voor verzending naar landelijke contacten, net zoals vorig jaar.