[rev_slider gaea]

AWN Afgevaardigdendag in Amersfoort

Afgelopen zaterdag 7 november kwamen de meeste afdelingsbesturen en het hoofdbestuur samen in Amersfoort tijdens de jaarlijkse AWN afgevaardigdendag. De ochtend stond in het teken van enkele mededelingen van het hoofdbestuur over het reilen en zeilen van de vereniging, waarbij de aanwezige vertegenwoordigers van de afdelingen hun visie op de verschillende punten gaven. Speciale aandacht gaf de landelijk voorzitter, Tonnie van de Rijdt, aan de procesgang rondom het opstellen van een nieuw beleidsplan (afdelingen krijgen hier een grote rol) en de verschillende opties om de financiële situatie van de vereniging te verbeteren.  In het tweede gedeelte gaven tien afdelingen, allen geheel op eigen wijze, een presentatie over een onderwerp dat erg leeft binnen hun afdeling. Opgravingen, lesmethoden, technieken, bezwaarschriften, studies en uitwerkingen van eerdere vondsten passeerden de revue.
In een plezierige en positieve sfeer ontstond op deze manier een kruisbestuiving van ideeën en oplossingen tussen de verschillende afdelingen. Al met al een succesvolle en interessante dag en het was vooral goed om elkaar weer eens te zien!

Post a comment