Website Archeologiehuis Zuid-Holland geheel vernieuwd

Archeologiehuis Zuid-Holland

Het Archeologiehuis Zuid-Holland, gevestigd bij Archeon in Alphen aan den Rijn, is het archeologisch museum van de provincie Zuid-Holland. In het Archeologiehuis zijn bijzondere archeologische vondsten uit de provincie te bewonderen, ondersteund met maquettes, reconstructies, doe-tafels en audiovisuele presentaties.

Tentoonstelling

In de tentoonstelling ‘Leven langs de Limes: Alphen aan den Rijn’ staat het leven van de Romeinse soldaten in het fort in Alphen aan den Rijn centraal. Wie waren zij en wat deden ze de hele dag? Aan de hand van spectaculaire vondsten, die in belangrijke mate door vrijwilligers zijn verzameld, wordt hiervan een beeld geschetst.

De tentoonstelling is de eerste in een serie van vier die in het kader van de Erfgoedlijn Limes door de provincie Zuid-Holland mogelijk is gemaakt. Momenteel is er in het Archeologiehuis Zuid-Holland een tentoonstelling te zien over Voorburg, waar in de Romeinse tijd de stad Forum Hadriani lag. Volgend jaar zullen Limes-vondsten uit achtereenvolgens Bodegraven en Zwammerdam de revue passeren. Alle tentoonstellingen worden ook digitaal beschikbaar gesteld.

De Limes

Aan het begin van onze jaartelling viel het zuidelijke deel van Nederland onder Romeinse heerschappij. Na mislukte pogingen om ook Noord-Nederland en de rest van Duitsland te onderwerpen, kozen de Romeinen voor de Oude Rijn als noordgrens van hun rijk. Op de zuidoever van die rivier ontstond een uitgebreid systeem van forten en wachttorens. Dit werd gedurende drie eeuwen bevolkt door Romeinse soldaten, die zich van Katwijk aan Zee tot Millingen aan de Rijn inzetten om invallen van het ‘barbaarse’ volk ten noorden van de Rijn af te slaan. We noemen deze militaire zone de ‘Limes’, naar het Latijnse woord voor grens. De Limes is tegenwoordig het grootste archeologische monument van Europa.

Post a comment