[rev_slider gaea]

Archeologie uit achtertuin 120 gemeenten in Rijksmuseum van Oudheden

In het Rijksmuseum van Oudheden is vanaf 14 juni 2016 de presentatie ‘Archeologie uit je achtertuin’ te zien. In een tien meter lange ladenkast, een uitbreiding van de afdeling ‘Archeologie van Nederland’, prijken de meest uiteenlopende archeologische vondsten; één per gemeente en nu 120 in totaal. De rijkdom van de Nederlandse archeologie komt je tegemoet bij het openen van de laatjes: van Romeinse zegels en munten tot een snuifdoos uit de moderne tijd. De komende jaren zal de kast verder gevuld worden, tot er van elk van de 390 Nederlandse gemeentes, inclusief de Antilliaanse eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius, een vondst te vinden is. De vondsten staan vanaf 14 juni ook per gemeente online op www.archeologieuitjeachtertuin.nl.

In elke gemeente in Nederland worden archeologische vondsten gedaan; op akkers, bouwplaatsen, in stadscentra, parken en in achtertuinen. Een bonte verzameling is nu bijeengebracht door samenwerking van archeologen, musea, gemeenten, depots en archieven, en op initiatief van RMO en ADC ArcheoProjecten. De herkomst uit de gemeenten is wat de vondsten bindt. Trek je een laatje open, dan sta je oog in oog met een voorwerp uit de bodem van Nederland, dat een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van die stad of dat dorp illustreert. Per gemeente is één archeologische vondst te zien. Tezamen vertegenwoordigen de lokale vondsten de enorme rijkdom en verscheidenheid van Nederlands’ nationaal archeologisch erfgoed.

Zoveel gemeenten, zoveel variatie
Onder de 120 deelnemende gemeenten zijn bijvoorbeeld Rotterdam, Maastricht, Alkmaar, Groningen, Utrecht en Lelystad, die hun mooiste of meest bijzondere objecten uitkozen. Zo is er uit Alkmaar een Spaanse kanonskogel uit Tachtigjarige Oorlog (ca. 1573), van Texel een luizenkam van een zeeman (uit ca. 1740) en honderden keverpootjes uit een Romeinse waterput in Helmond. Blikvangers zijn een bronzen applique uit Maastricht (100 tot 250 na Chr.) met Silenus, een metgezel van de Griekse god Dionysos en een achttiende-eeuwse zegelstempel uit Rotterdam met de godin Salus, de verpersoonlijking van welzijn en welvaart.

Samenwerking
De presentatie kwam tot stand met medewerking van ADC ArcheoProjecten en in samenwerking met ruim 120 Nederlandse gemeenten, regio-archeologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea, archieven en andere instellingen. Het project is gefinancierd door het BNG Cultuurfonds, de deelnemende gemeenten en uit de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij aan het museum.

Post a comment