There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

Tom Hazenberg ontvangt de Cultuurprijs Zuid-Holland 2018 van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Den Haag, 20 november 2017 – De Cultuurprijs Zuid-Holland 2018 van het Prins Bernhard Cultuurfonds is toegekend aan de Leidse archeoloog Tom Hazenberg. Deze prijs gaat naar een laureaat die een voortrekkersrol vervult op een specifiek werkterrein van het fonds in de provincie Zuid-Holland. Dit jaar is gekozen voor het werkgebied roerend erfgoed; erfgoed dat verplaatsbaar is of was, zoals archeologie. Hazenberg zet zich momenteel in voor de restauratie van de Romeinse Zwammerdamschepen. Aan de prijs is een geldbedrag van 15.000 euro verbonden en de laureaat ontvangt tevens een trofee. De Cultuurprijs wordt op 12 maart 2018 uitgereikt in Theater Castellum te Alphen aan den Rijn door de voorzitter van de afdeling Zuid-Holland, Commissaris van de Koning Jaap Smit.

Tom Hazenberg (Rotterdam, 1963) ontvangt de Cultuurprijs Zuid-Holland vanwege zijn inzet om de maatschappelijke impact van archeologisch erfgoed te vergroten. Hij is directeur van Hazenberg Archeologie en initiator van romeinsekust.nl, een weblog over het Romeins onderzoek langs de Nederlandse kust. Hazenberg heeft bijzondere projecten gerealiseerd op het snijvlak van archeologie, publieksbereik en versterking van de sociale cohesie. Zo leverde hij een bijdrage aan de ontwikkeling van Archeologisch Park Matilo in Leiden en realiseerde hij in Zwammerdam bij zorginstelling Ipse de Bruggen het permanente Limes-bezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM over het daar ontdekte Romeinse erfgoed. Momenteel werkt hij samen met Archeon aan de restauratie van de originele scheepsresten van de Romeinse Zwammerdamschepen, met als doel deze weer terug te geven aan het publiek in het nieuw op te richten Nationaal Romeins Scheepvaart Museum.

Uit het juryrapport: “Tom Hazenberg brengt de geschiedenis van de vroegste Zuid-Hollandse civilisatie tot leven. Dankzij hem kunnen we ons allemaal een beetje Romein voelen en varen we onder Hollandse luchten op de Oude Rijn van Traiectum naar Nigrum Pullum en verder naar Lugdunum.”

De jury van de Cultuurprijs Zuid-Holland bestaat uit Jelle Reumer (voorzitter, hoogleraar Vertebrate Paleontology), Ntjam Rosie (zangeres), Ranti Tjan (directeur Sundaymorning@ekwc), Henk Dessens (oud-directeur collecties Het Scheepvaartmuseum) en Ad van der Zee (consulent erfgoed en geschiedenis Erfgoedhuis Zuid-Holland).

De Cultuurprijs Zuid-Holland werd in 2016 voor het eerst uitgereikt en wordt toegekend aan een in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame laureaat, die blijk geeft van excellentie in één van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed, natuur of educatie op die terreinen. Vanaf 1966 reikte het Prins Bernhard Cultuurfonds meerdere, oorspronkelijk Rotterdamse prijzen uit.

Plaats een reactie