Oproep aan afdelingen!

Beste afdelingsbesturen,

Er zijn onlangs gemeenteraadsverkiezingen geweest en een schare aan nieuwe raadsleden is aangetreden. Velen van hen zullen weinig kennis van archeologie hebben. Dus daar moeten we als AWN wat aan doen. NU is het momentum!!

Bijgevoegd zijn twee flyers van het Groot Reuvensoverleg, die begin april zijn verzonden naar de griffies van de gemeenteraden. Dat was op een moment dat de meeste nieuwe raadsleden veel (andere) zaken aan hun hoofd hadden. De vraag is of die griffies deze pamfletten nog boven op de stapel hebben liggen.

Het landelijk bestuur denkt dat het goed is, als jullie de raadsleden van de gemeenten in jullie afdeling nog eens rechtstreeks met deze flyers kennis laten maken, maar dan vanuit onze AWN-insteek: een mail van het afdelingsbestuur, een kaartje erbij, een briefje erbij, etc. Want de gemeenteraadsleden moeten in eerste instantie natuurlijk bij de AWN aankloppen met vragen, ideeën, plannen, etc. Dan zijn wij op de hoogte en kunnen hen begeleiden op hun archeologische weg.

Gefeliciteerd!-A_van_Archeologie

Pamflet archeologie 2018 – Benut het verleden

Plaats een reactie