Handreiking over poldermolenerven schenkt aandacht aan waardevolle molenomgeving

Op donderdag 12 september jl. werden tijdens de netwerkbijeenkomst van het Molennetwerk ZuidHolland uit handen van Marielle Hendriks, directeur van het Erfgoedhuis, de eerste twee exemplaren van de handreiking “Het molenerf van de Zuid-Hollandse poldermolen” uitgereikt.

Namens de Provincie Zuid-Holland nam Mark Ravesloot, adviseur monumenten, een exemplaar in ontvangst. Het tweede exemplaar werd uitgereikt aan Kees Kammeraat van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De bijeenkomst vond plaats in partycentrum De Klok nabij Werelderfgoed Kinderdijk.

Mark Ravesloot: ‘Het is belangrijk om te inventariseren wat er nog is. Aandacht voor molens ging vooral uit naar het gebouw als werktuig. De directe omgeving, het erf, kreeg die aandacht minder. De handreiking helpt deze lacune op te vullen’.

De handreiking is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Na een onderzoek van de molenerven van de molens in Kinderdijk en Groot-Ammers, werd duidelijk dat over dit onderwerp nog geen uitgebreid onderzoek was gedaan. Wel bleek de kennis erover nog aanwezig te zijn bij het molenveld. Het Erfgoedhuis heeft met de handreiking de eerste aanzet gegeven om deze lacune op te vullen. De handreiking richt zich specifiek op het erf van de Zuid-Hollandse poldermolen. Dankzij vele locatiebezoeken, interviews en beeldmateriaal kon goed in beeld worden gebracht hoe de erven zijn ingericht en welke keuzes er bij de inrichting zijn gemaakt.

Naast een rijke bron aan informatie is de handreiking ook bedoeld om poldermolenaars van nu te inspireren tot het doen van onderzoek naar het eigen molenerf. Dit draagt bij aan een verantwoorde conservering of herstel van elementen, gebruik makend van passende materialen en streekeigen beplanting. Kennis van de inrichting in vroeger tijd is een uitgangspunt voor de invulling van het erf van nu. De informatie in de handreiking is divers; van hagen en hekken tot boenstoepen, kleurgebruik en het verbouwen van groente- en fruitsoorten.

De handreiking is te verkrijgen via de webshop van het Erfgoedhuis (www.erfgoedhuis-zh.nl) voor € 15, – (incl. verzendkosten).

Post a comment