VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

In veranderende tijden moeten organisaties meeveranderen, ook de AWN. De laatste wijziging van de Statuten was in 2011, acht jaar geleden. Inmiddels is er veel veranderd en achtte het landelijk bestuur het zinvol om onze Statuten daar op aan te passen. Ook tekstuele vereenvoudiging en verschuiving van onderwerpen naar het Huishoudelijk Reglement (eenvoudiger aan te passen) speelden hierbij een rol.

De concept Statuten zullen op de algemene ledenvergadering op 13 april 2019 te Enschede ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Tevens zijn de concept Statuten naar alle afdelings-secretariaten verstuurd met het verzoek om deze aan hun leden bekend te maken. In het eerste nummer van ons AWN Magazine vindt u meer informatie.

Klik hier voor de tekst.

Post a comment