[rev_slider gaea]

Belangrijk bericht voor alle AWN-leden van Nederland! AWN-opgraafweken 2015 in het buitenland

Even als vorig jaar is het weer gelukt archeologen in het buitenland bereid te vinden om AWN-vrijwilligers op hun opgraving in te zetten. Het gaat deze keer niet alleen om veldwerkweken in Duitsland, maar ook in België. Hoewel nog niet alle gesprekken met mogelijk deelnemende, buitenlandse archeologen is afgerond, bieden we toch al de volgende drie mogelijkheden aan onze leden aan:

  1. Een grote opgraving in België; Het plaatsje Kerkhove (bij Oudenaarde) ligt aan de Schelde. Er wordt daar in de komende jaren een grote, nieuwe sluis gebouwd. Vanaf half augustus kunnen AWN-ers twee en een halve maand komen helpen bij de opgraving in groepjes van 4 tot 6 personen. We zetten in eerste instantie in op  de weken 34, 35, 36, 37, 38, 39. Dat betekent dat er meerdere groepen na elkaar welkom zijn voor één of meer. In de buurt van de opgraving zijn vakantiewoningen te huur.
  2. Een opgraving in Midden-Duitsland; Ten westen van Köln wordt in Pullheim een bedrijventerrein ontwikkeld. Aan deze opgraving kan slechts één groepje van 4 personen deelnemen gedurende een week in augustus/september 2015. Het voorstel is daarom week 36 of 37 te kiezen. De archeologen van Aussenstelle Nideggen van de LVR hebben een prima gebouw voor de AWN-ers gratis beschikbaar met drie slaapkamers, woonkamer, badkamer en keuken. Het is wel nodig dat een van de deelnemers zich redelijk kan redden in het Duits.
  3. Een opgraving in Noord-Duitsland; Ten zuiden van de stad Oldenburg, in Visbeck, heeft een opgraving plaats gevonden met sporen en vondsten uit de vroege tot en met de late middeleeuwen. In week 33 tot en met week 36 kunnen steeds drie of vier AWN-ers een week mee werken aan een interessant deel van de opgraving. We gaan uit van vier verschillende groepjes, maar als er leden zijn die meer dan een week willen opgraven, is dat ook mogelijk! Er zal worden gezocht naar een goedkoop hotelletje of vakantiewoning.

Let op! Bij de opgraafweken in het buitenland worden de AWN-ers onderdeel van een lopende opgraving. Dat betekent dat niet de educatie voorop staat, maar het deelnemen aan de voorhanden zijnde archeologische handelingen van dat moment. Het is daarom nodig, dat de groep deelnemende AWN-ers in ieder geval uit een mix bestaat van meer en minder ervaren leden.

Met uw vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij Henk Rebel, awnutrecht[a]yahoo.com

Vermeld: naam, adres, m/v, geb. datum, AWN-afdeling, aantal jaren actief in de archeologie, opgraafervaring, wel/niet auto voor vervoer beschikbaar, welke opgraving uw interesse heeft en welke week, mate van aanspreekbaarheid in het Duits (voor de opgravingen in Duitsland).

Meer informatie: klik hier

Post a comment