• Nog meer gegraveerd glas van Maria Tesselschade ontdekt

  Tijdens archeologisch onderzoek aan de Langestraat in Alkmaar op het perceel waar Maria Tesselschade Roemers Visscher gewoond heeft, is in de zomer van 2015 een beerput gevonden. Vorig jaar zomer werd al bekend dat er twee kleine fragmenten gegraveerd glas zijn gevonden van haar hand. Inmiddels zijn alle vondsten uit deze beerput gespoeld en zijn […]

  Verder lezen  
 • Gang naar Raad van State voor grafveld Nieuwe Kerk Delft

  AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Oudheidkundige  Werkgemeenschap Delft (OWD) hebben vandaag beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Zo vechten zij samen de vergunning aan die de gemeente Delft heeft verleend voor de bouw van een evenementenkelder onder en direct naast de kerk. De ondergrond van de kerk […]

  Verder lezen  
 • Informatiemiddag Erfgoedwet

  Voor professionals die te maken krijgen met de Erfgoedwet organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een informatiemiddag over de Erfgoedwet. In het najaar van 2015 was deze ook al gepland, maar werd geannuleerd vanwege het lopende parlementaire proces. De bijeenkomst wordt nu opnieuw drie keer georganiseerd en vindt plaats op de volgende data: 8 april, […]

  Verder lezen  
 • Waarom archeologen (soms) naar de rechter gaan. Archeologievrijwilligers en de Nieuwe Kerk Delft

  Het artikel ‘Delftse Middeleeuwers moeten wijken’, (Volkskrant 24-2) sluit af met de opmerking dat archeologen de neiging hebben voortdurend naar de rechter te stappen bij een hun onwelgevallig beslissing. “Daarmee zetten ze het openbaar bestuur met oneigenlijke middelen onder druk. Neemt een gemeente weloverwogen een beslissing waarmee jij het niet eens bent? Het zij zo”. […]

  Verder lezen  
 • Wie wat bewaart I teken voor goed archeologisch onderzoek

  Beste minister Bussemaker, Tweede Kamerleden, college van B&W en gemeenteraadsleden van Delft, Zou de nachtwacht net zo imposant zijn als 80% van de schutters wordt overgeschilderd? De Venus van Milo is prachtig al missen haar armen. Zou ze nog zo mooi zijn als we alleen een onderbeen hadden? Meer is soms beter, ook in de […]

  Verder lezen  
 • De nieuwe Westerheem is uit!

  ​In deze nieuwe Westerheem onder meer:   Eerste resultaten van dringend noodzakelijk onderzoek naar middeleeuwse veenontginningen in Zuidwest-Friesland, waar turfwinning veel bodemarchief vernietigde De Laat-Romeinse steiger bij Cuijk: hoe toppen van enkele funderingspalen in de Maas uiteindelijk leidden tot de ontdekking van een unieke site. Duikers van Mergor in Mosam speelden een hoofdrol Als eerste in een […]

  Verder lezen  
 • Lichting van de kogge uit de IJssel bij Kampen

  Het 15e-eeuwse koggeschip in de IJssel bij Kampen is op woensdag 10 februari jl. succesvol gelicht. Dit heeft Rijkswaterstaat bekend gemaakt. De lichting van het schip, waar sinds de ontdekking ervan in 2012 hard aan is gewerkt, is gevolgd door ruim 1000 belangstellenden en nationale en internationale media die bijeen kwamen bij de Koggewerf in Kampen. […]

  Verder lezen  
 • Bijzondere opgraving op de terp van Den Helder

  Door Gerti De Koeijer Ook in de Kop van Noord-Holland zijn er terpen. Het gebied dat nauw in contact met het water stond was een tijd veengebied en later waddengebied. In Den Helder is nog een “vluchtheuvel”. Naar de resten wordt momenteel onderzoek gedaan. De opgraving is een van de laatste mogelijkheden om meer te weten […]

  Verder lezen  
 • Het AWN Hoofdbestuur zoekt een notulist

  Notulist Vind je het leuk om bij te dragen aan het behoud van ons Archeologisch erfgoed en er ook nog wat aan verdienen als je dat wil? Als notulist zorg je voor de verslaglegging van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (8 keer per jaar), het Hoofdbestuur (4 keer per jaar), de Afgevaardigdendag en Algemene […]

  Verder lezen  
 • Test voor nieuwe erfgoedwet

  Afgelopen maandag 18 januari 14:00 uur diende voor de rechtbank in Den Haag het bezwaarschrift over de aanleg van een evenementenhal onder de Nieuwe Kerk in Delft. De Oudheidkundige werkgroep Delft OWD en de Archeologische werkgemeenschap Nederland AWN Afdeling Den Haag en omstreken hadden bezwaar ingediend bij de Gemeente Delft tegen het verlenen van de […]

  Verder lezen  

All Rights Reserved