Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Archeologie brengt ons dichter bij het verhaal over ons verleden. Het verhaal van onze voorouders zit voor een groot deel in de bodem. Er zijn vele mogelijkheden om dat verhaal te ontdekken. Van lezen over tot zelf actief meedoen aan archeologisch onderzoek. AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie helpt u daarbij.

Uw suggesties, agenda-items en expositie-tips kunt U mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Nieuwtjes

 

WOIIAWN themamiddag over Archeologie van de Tweede Wereldoorlog
Op 20 januari vond in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek de AWN themamiddag over Archeologie van de Tweede Wereldoorlog plaats. Meer dan 100 mensen luisterden geanimeerd naar zes sprekers, die verschillende aspecten van dit jonge onderwerp in de archeologie presenteerden. Na een introducties door de historicus van het museum, Youri Brentjes, en de voorzitter van de AWN, mevrouw Tonnie van de Rijdt, gaf Professor Ben Schoenmaker van het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) een overzicht van de diensten en producten van dit instituut voor professionals en vrijwilligers. Jan van Doesburg informeerde wat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) doet voor dit vakgebied. Ruurd Kok van het archeologische adviesbureau RAAP koos voor een alternatieve insteek met een voorstel over hoe om te gaan met illegale opgravingen. Tot slot gaf Paul Klinkenberg van de werkgroep WOII van de AWN-afdeling Nijmegen een uitleg over de activiteiten van de werkgroep op de Duivelsberg. Aan het einde van de middag was duidelijk dat er nog veel beter kan worden samengewerkt tussen de verschillende groepen die zich met dit onderwerp bezighouden: de overheid (RCE, defensie), beroeps archeologen, historici en vrijwilligers. De coördinator van de werkgroep WO2 van de afdeling Nijmegen deed een oproep voor het organiseren van een congres rond dit thema waarbij alle stakeholders uitgenodigd worden. Ook zal de AWN onderzoeken of een landelijke werkgroep voor dit onderwerp haalbaar is. Beide ideeën worden meegenomen naar het AWN-Hoofdbestuur. Al met al was het een succesvolle middag met boeiende presentaties en vernieuwende inzichten. En 'last-but-not-least’ veel dank aan het museum voor de geweldige ontvangst.

 

Opening van het Huis van Hilde

De AWN was van 16 tot 18 januari aanwezig bij de opening van het Huis van Hilde in Castricum, het Erfgoedhuis van Noord-Holland. De afdelingen Kennemerland (afdeling 4), Noord-Holland Noord (afdeling 9), Zaanstreek, Waterland en omstreken (afdeling 3), samen met ondersteuning van de landelijke WG PR&Communicatie, stonden in hun stand belangstellenden te woord. Onder andere archeologische puzzels, een zelfgemaakt model van het fort in Velsen, een Romeinse helm, wastabletten en algemene informatie en boeken over lokale archeologie en de AWN was door de afdelingen klaar gezet. In totaal hebben ongeveer 1500 mensen de open dagen bezocht. Het moet blijken of deze presentaties extra leden hebben opgeleverd, maar de interesse van vooral veel jeugdige amateur archeologen is gewekt en de AWN is weer duidelijk op de kaart gezet! Overigens is het Huis van Hilde (www.huisvanhilde.nl) een bezoek waard om een goedbeeld te krijgen over archeologie van Noord-Holland.

 

Verstoring door agrarische grondgebruik moet beter worden onderbouwd

De Raad van State heeft een voor archeologie belangrijke uitspraak gedaan. De gemeente Peel en Maas heeft ten onrechte de uitkomsten van een verstoringsonderzoek op een aantal percelen, toegepast op niet onderzochte percelen. Het uitgevoerde onderzoek was daar ontoereikend voor.

In diezelfde uitspraak stelt de RvS dat de onderzoeksvrije omvang in gebieden met een  archeologische waarde niet zonder goede onderbouwing verruimd mag worden van 100 m2 tot 250 m2. Lees het persbericht

 

Eerste Archeohotspot is open

Op 10 december is de eerste ArcheoHotspot feestelijk van start gegaan. Het is de hotspot in het Allard Pearson Museum Amsterdam.

Met deze opening loopt het project ruim voor op de planning, wat illustratief is voor de alom positieve reacties op deze vorm van publieksarcheologie. Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pearson Museum, memoreerde dat in zijn toelichting op het project. Die brede belangstelling was ook te zien door het grote aantal aanwezigen bij deze opening.

Een ArcheoHotspot is een combinatie van een Archeolab, een ArcheoCommunity en een ArcheoScope. Lees verder.

 

 

 

 

december 2014

 

Lezersonderzoek Westerheem

Wij horen graag uw mening

Westerheem is een van de belangrijkste producten die we als AWN u als lid bieden. Hoe waardeert u Westerheem? In welke artikelen bent u het meest geïnteresseerd? Zijn er onderwerpen die u mist? Moet Westerheem (ook) digitaal gaan verschijnen? Allemaal vragen waar het landelijk bestuur en de redactie van Westerheem graag uw mening over willen horen. Daarom een lezersonderzoek. Het lezersonderzoek wordt via een steekproef per afdeling verspreid. Wanneer u via uw afdeling geen vragenlijst heeft ontvangen en u wilt toch graag ons uw mening laten weten, kan dat. Ga voor het digitaal invullen van de vragenlijst naar http://iturl.nl/snLwp

December 2014 

 

Website Provinciaal Archeologisch Depot

Landschap Erfgoed Utrecht heeft samen met UtrechtAltijd een nieuwe website van het Provinciaal Archeologisch Depot gelanceerd. Op de nieuwe website  www.archeologischdepotutrecht.nl zijn bijzondere archeologische vondsten uit het provinciaal archeologische depot te bekijken. De vondsten zijn voorzien van hoge kwaliteit foto’s en vergezeld van korte, informatieve teksten. Op de website kunnen de vondsten doorzocht worden op periode, vindplaats, voorwerp, materiaal en thema. Voor nu betreft het merendeel van de online geplaatste vondsten Romeins materiaal uit Vechten, Bunnik (castellum Fectio). Natuurlijk wordt  dit in de toekomst aangepast met vondsten van andere gemeentes.

 

Schat gevonden in den Haag

Tijdens de afsluitende borrel in het stadhuis van Den Haag werd de recent gevonden zilverschat bekend gemaakt. De schat bestaat uit een pot, 107 zilveren muntjes, 6 zilveren armbanden, een verzilverde fibula en resten van een glazen ketting. Op de foto de schat samen met de archeoloog die de schat heeft gevonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 november 2014

 

Reuvensdagen 2014

De AWN was aanwezig met een stand (zie foto) op de jaarlijkse Reuvensdagen die dit jaar werden gehouden in de prachtig Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Deze bijeenkomst voor (amateur)archeologen biedt, tussen de diverse presentaties en workshops door, voldoende gelegenheid om externe relaties aan te halen en te vernieuwen.

 

 21 november 2014

 

 

 

 

 

 

KNHM organiseert Mijn Limes 2015!

De Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse rijk, is het grootste archeologische monument van Nederland en van Europa. KNHM organiseert in samenwerking met de Stichting Romeinse Limes Nederland en de Nederlandse Limessamenwerking 'Mijn Limes 2015', een wedstrijd ter bevordering van burgerinitiatieven rondom de Romeinse Limes. Via de wedstrijd Mijn Limes gaan bewonersgroepen aan de slag om hun idee binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Mijn Limes en duizend euro. Gedurende het uitvoeringsjaar staat KNHM voor je klaar met tips en met contacten uit ons netwerk. Heb jij een idee voor de Romeinse Limes bij jouw in de buurt? Ga dan naar www.knhm.nl/mijnlimes en schrijf je in! Inschrijven kan van 1 december 2014 tot en met 28 februari 2015.

18 november 2014

 

 

Agenda

 

7 februari 2015 - Schervendag 2015 in het kantine van het gebouw van het Archeologisch Diensten Centrum ADC, Nijverheidsweg Noord 114, 3512 PN in Amersfoort. Tijd: (9:30 - 16:45 uur). Klik hier voor meer info en inschrijven.

 

8 februari 2015 - De AWN-werkgroep Deskundigheidsbevordering gaat, in de reeks bouwhistorie, kennismaken met het fenomeen “versterkte woonhuizen”. In Leiden is een aantal van deze historische panden goed bewaard gebleven. Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

28 februari 2015 -  De AWN-werkgroep Deskundigheidsbevordering organiseert een studiedag “Hantering van Archeologisch Materiaal”De principes van het omgaan met de verschillende materiaalsoorten worden daar toegelicht en geoefend. Dit jaar wordt de dag gehouden in Eindhoven. Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Maart 2015 - Brabantse geologie en historische geografie voor vrijwilligers. 3-Daagse cursus die wordt georganiseerd door de Erfgoed Academie Brabant in samenwerking met Stichting Post-Academisch Scholingstraject Archeologie. Meer informatie over exacte data en wijze van aanmelden.

 

5 en 6 maart 2015 - Het Havenbedrijf Rotterdam organiseert het internationale symposium  “20 meters under water!” in de Schiecentrale Rotterdam.

Dit symposium heeft als doel de resultaten van alle door het Havenbedrijf geïnitieerde geologische, archeologische, paleobotanische, archeolozoölogische en paleontologische onderzoeken die zijn uitgevoerd tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 te presenteren aan een breed internationaal publiek. Met name de interdisciplinaire opzet van de diverse onderzoekprogramma's heeft in hoge mate bijgedragen aan het behaalde succes. De eerste dag komt voornamelijk het wetenschappelijke gedeelte aanbod. Op de tweede dag wordt in de ochtendsessie de problematiek rond grote complexe projecten gepresenteerd. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen worden daarbij gevraagd hun ervaringen met het publiek te delen. Het symposium wordt afgesloten met een excursie naar Maasvlakte 2, waarbij de deelnemers o.a. zelf op het strand naar archeologische en paleontologische vondsten kunnen zoeken. Keynote Sprekers: o.a. Geology session Torbjörn Törnqvist (US), Archaeology session  Nic Flemming (UK), Palaeontology session, Jelle Reumer (NL) + vijftiental vooraanstaande Nederlandse onderzoekers uit diverse disciplines. Meer informatie op : www.20metersunderwater.nl

 

11 April 2015 - Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering te Rhenen.

Het hoofdbestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 11 april 2015 in het Hof van Rhenen, Grutterstraat 17, 3911 KV Rhenen, aanvang 10.30 uur. Alle deelnemers, ook degenen die niet aan de lunch en het middagprogramma wensen deel te nemen, worden verzocht zich vóór zaterdag 14 maart 2015 aan te melden met een kaartje, brief of e-mail bij de landelijk secretaris van de AWN, Fred van den Beemt, Ruiterakker 19, 9407 BE Assen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

22 november 2014 t/m 28 februari 2015
De toegang tot het museum is gratis.
Almelo, Stadsmuseum. Meer info

 

Schitterend Romeins - Schatkamer van de mooiste archeologische vondsten uit Woerden

4 oktober 2014 tot en met 8 maart 2015

Stadsmuseum Woerden


 

 

 

 

Opgraving grafveld Loovelden, Huissen


 

Vorig jaar hebben we op deze nieuwssite onze zorgen gemeld over het verdwijnen van een bijzonder rijk Romeins grafveld in Huissen onder een nieuw te bouwen woonwijk. Het daarmee beoogde behoud in situ had veel te veel risico’s. Als AWN hebben we, samen met andere belangenbehartigers, ons ingezet om alsnog een opgraving te realiseren. Dat is uiteindelijk ook gelukt. De opgraving is in september gestart en inmiddels afgerond, Het is een bijzonder samenwerkingsproject geworden van ADC en AWN. Zo’n 50 vrijwilligers, meest AWN-ers hebben bij de opgravingen geassisteerd. Dat hele verloop gaan we evalueren en wordt in Westerheem gepubliceerd. Informatie en beelden van de opgraving zijn nu reeds te vinden op de facebookpagina van Archeoprojecten 

4 oktober 2014

 

Auteurs gezocht voor tijdschrift Archeologica Naerdincklant over artefacten

In het voorjaar van 2015 gaan wij een themanummer uitbrengen over *artefacten*. Voor dit nummer zijn wij nog op zoek naar auteurs. Interesse? Meer weten? lees hier verder.

30 juni 2014

 

Goed met communicatie en pr? Zin om je in te zetten voor een hele leuke vereniging?

Het landelijk bestuur van de AWN is op zoek naar een of meer vrijwilligers voor het meer en beter profileren van de AWN, landelijk en voor de afzonderlijke afdelingen. Het gaat bijvoorbeeld om deelname van de AWN bij diverse publieksactiviteiten en ledenwerving. Lees verder...

Mei 2014

Twitter berichten @AWN_archeologie

Den Haag zet oude grenspalen weer op de kaart - Den Haag - dichtbij http://t.co/z0t7ZbbZU3 via @denhaagdichtbij
Lezing stadsarcheoloog Den Haag (25 jan 14:00 uur) | Leidschendam-Voorburg | dé Weekkrant http://t.co/C3wfiiS0g9
Tentoonstelling over archeologie (Carnisselanden) | Gemeentehuis Ridderkerk http://t.co/8g8vUMIhLl
RT @AnneInArts: @awn_archeologie Gratis af te halen in Arnhem: Westerheem aug 2008 t/m dec 2011. Retweet is fijn! http://t.co/2zDtjeZknO
Archeoloog vindt zijn weg in de bouw | Cobouw.nl, Dé site voor de bouw http://t.co/CGAJKdaB3A