Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Archeologie brengt ons dichter bij het verhaal over ons verleden. Het verhaal van onze voorouders zit voor een groot deel in de bodem. Er zijn vele mogelijkheden om dat verhaal te ontdekken. Van lezen over tot zelf actief meedoen aan archeologisch onderzoek. AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie helpt u daarbij.

Uw suggesties, agenda-items en expositie-tips kunt U mailen naar .

 

Nieuwtjes

 

Merovingisch grafveld in Uden - Alsnog opgraving dankzij plaatselijke vrijwilligers

Op dit moment worden in Uden een grafveld uit de Merovingische tijd  en nederzettingsresten uit de Vroege en Volle Middeleeuwen opgegraven. Het betreffende gebied was na vooronderzoek door middel van karterende boringen vrijgegeven. De plaatselijke vrijwilligers (heemkundekring en AWN) deden waarnemingen en een eigen opgraving bij de eerste grondwerkzaamheden. Ze troffen een groot aantal sporen en vondsten aan, waaronder een ijzeren zwaard en een knikwandpot. Merovingisch, zoals al snel bleek. Dank zij snel en goed overleg met de gemeente en verschillende archeologische instanties werd alsnog een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd en vervolgens besloot de gemeente tot een opgraving van het volledige plangebied. Lees meer

 

De Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland vraagt vrijwilligers om mee te helpen bij een opgraving bij Schagerbrug. Ervaring is niet vereist.

Deze opgraving zal (op dit moment nog onder klein voorbehoud) plaatsvinden tussen 4 en 17 augustus aanstaande. Lees meer hierover in de bijlage, waar ook vermeld staat hoe u zich kunt aanmelden. Over het vooronderzoek kunt u lezen in Poldergeest 17, blz. 11:

http://www.scribd.com/doc/206919413/Poldergeest-Nummer-17

 

Middeleeuwse baksteenovens op Hernen, een potentiële ArcheoHotspot.

Precies 470 jaar geleden kregen de 32-jarige Reyner van Wijhe en zijn 8 jaar jongere echtgenote Margriet van Egeren van den Diesdonck een bijzondere erfenis. Ze werden de kersverse eigenaren van de heerlijkheid Hernen met het bijbehorende middeleeuwse kasteel. Dit is de aanleiding voor de start van het project `Hernen 1544’ dat vanaf volgend jaar volop zichtbaar zal zijn in kasteel en park. Het publiek wordt dan (actief) deelgenoot van de bouw- en inrichtingsperikelen van de zestiende-eeuwse eigenaren bij het aanpassen van hun nieuw verworven bezit aan de eisen en smaak van die tijd.

 

Op 10 juli j.l. heeft de feestelijke start van het project plaatsgevonden met het zichtbaar maken van de baksteenproductie zoals die in de middeleeuwen ten tijde van de bouw van het kasteel plaatsvond. Er is een doorkijkpaneel onthuld door de burgemeester van Wijchen waarop de in 2002 aangetroffen baksteenovens worden gepresenteerd. Daarnaast was het mogelijk om zelf te ervaren hoe het is om bakstenen te vormen en was er een toelichting op het project ‘Hernen 1544’. Er zijn ook vergevorderde plannen om een replica van de gevonden veldoven te bouwen en deze weer in het werk te stellen. Eerst zal nog een droogloods met etagestapeling voor de handgevormde stenen worden gebouwd. 

 

Topvondst - de Schaal van Oegstgeest -  mede dankzij actie van AWN Rijnstreek,  

Op 1 juli is deze topvondst door het RMO gepresenteerd. Dat deze schaal gevonden is, is te danken aan de vasthoudendheid van afd. Rijnstreek. Het selectieadvies, na vooronderzoek,  was het gebied vrij te geven. De AWN heeft weten te bereiken dat er alsnog een opgraving kwam.

Lees meer

 

Het verhaal van de vondst  - de Schaal van Oegstgeest -   door AWN-er Freek Lugt

Het logboek over de vondst van een van de betrokken AWN-leden.

Lees meer

 

Auteurs gezocht voor tijdschrift Archeologica Naerdincklant over artefacten

In het voorjaar van 2015 gaan wij een themanummer uitbrengen over *artefacten*. Voor dit nummer zijn wij nog op zoek naar auteurs. Interesse? Meer weten? lees hier verder.

30 juni 2014

 

De Romeinse waterleiding naar Keulen - meerdaagse excursie

De afdeling Lek-en Merwestreek plant een 4-daagse excursie naar de Romeinse waterleiding van de Eifel naar Keulen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Lees verder....

30 juni 2014

 

Odyssee: nieuw onderzoek naar oude opgravingen afgesloten

Op 14 april 2014 sloot het NWO-onderzoeksprogramma Odyssee af met een slotsymposium en een tentoonstelling bij het Rijksmuseum van Oudheden. Theo Toebosch maakte een verslag en filmpjes van de 32 projecten zijn te zien via het NWO-youtube-kanaal.

juni 2014 

 

Zomerkampen NJBG

Elk jaar organiseert de NJBG een aantal zomerkampen in binnen- en buitenland. Voor iedereen die van geschiedenis houdt is er wel iets te vinden. Ook dit jaar hebben we weer een interessant aanbod! Maar wees er snel bij, want wie het eerst komt die het eerst maalt. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, opgravingen en publiciteit.

Agenda en contactgegevens via de website NJBG.

juni 2014

 

Nieuwe eindredacteur voor website

Onze oproep als landelijk bestuur van de AWN voor vrijwilligers voor communicatie  heeft een eerste succes. Matthijs Poelmans heeft zich aangemeld en gaat de landelijke website onder zijn hoede nemen. Matthijs is sinds kort AWN-lid. De zorg voor de website is voor hem een mooie gelegenheid om zijn interesse voor archeologie en zijn kennis als organisatieadviseur te koppelen. Het AWN/bestuur blijft nog wel op zoek naar vrijwilligers voor andere pr activiteiten.

juni 2014

 

Goed met communicatie en pr? Zin om je in te zetten voor een hele leuke vereniging?

Het landelijk bestuur van de AWN is op zoek naar een of meer vrijwilligers voor het meer en beter profileren van de AWN, landelijk en voor de afzonderlijke afdelingen. Het gaat bijvoorbeeld om deelname van de AWN bij diverse publieksactiviteiten en ledenwerving. Lees verder...

Mei 2014

 

Noodzaak ratificering UNESCO Conventie ter bescherming van het Cultureel Erfgoed Onder Water 

AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) doen een dringend beroep op minister Bussemaker om de Unesco Conventie ter bescherming van het Cultureel Erfgoed Onder Water te ondertekenen. De Conventie dateert van 2001 en Nederland is een van de landen die nog niet ondertekend heeft. We moeten voorkomen dat we een van de laatste zijn. Lees verder....

April 2014

 

Opgravingsmogelijkheden Duitsland (zomer 2014)

Er zijn mogelijkheden voor AWN-opgravingsweken in Duitsland in de zomer van dit jaar:

  • Eifel, Weilerswirt: Eifel, Weilerswirt: opgraving van een “Römersiedlung”, waarschijnlijk een Romeinse villa. Er is in de maanden augustus/september plaats voor groepjes van steeds 4 personen;
  • Belginum, Hunsrück: Deelname aan een opgraving dwars door een Romeinse nederzetting. In juli zijn groepen van max. 10 personen welkom om mee te graven;
  • Van de archeologische dienst van Xanten is een toezegging dat er groepjes van max. drie AWN-vrijwilligers mogen meehelpen bij opgravingen in de buurt. De exacte mogelijkheden worden nog bekend gemaakt zodra de opgravingen zijn ingedeeld.
  • Het is gunstig om naar de Eifel te gaan want: voor deze twee opgravingen is logies beschikbaar bij het bureau van de Archeologische Dienst aldaar: drie twee-persoonsslaapkamers, keuken, badkamer. Daarvoor zal geen vergoeding worden gevraagd. 

Via dit formulier kun je je inschrijven voor een (of meerdere) van bovenstaande opgravingsmogelijkheden. Let op: Precieze data zijn nog niet bekend. Er zijn maxima gesteld aan de groepsgrootte. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

 

Bouwhistorisch onderzoek - Abdij Ten Duinen (Koksijde, België)

Een unieke archeologische activiteit met internationale allures. Op de abdijsite van Koksijde haalden eerdere opgravingen en grondige restauratiecampagnes het grondplan van de abdij onder het zand vandaan. Er bestaan momenteel echter geen documenten waarin duidelijk is aangegeven wat oorspronkelijk en wat nieuw is. Ook dit jaar werken we samen met JCW mee aan een bouwhistorisch onderzoek om deze abdij in te tekenen. Let op: dit kamp is geen archeologische opgraving, maar een bouwhistorisch onderzoek: opmeten, intekenen, fotograferen … en geeft je de kans om een nieuw facet van archeologie te ontdekken. Deze activiteiten zullen uiteraard worden afgewisseld met excursies en rondleidingen.

Praktische info
Plaats activiteiten: Abdij Ten Duinen, Koksijde
Plaats overnachting: Jeugdherberg De Peerdevisser, Oostduinkerke
Wanneer: 24-29 augustus 2014
Kostenindicatie: €250,- (all-in; excl. reiskosten)
Opgave via: dit formulier

 

Het Zwaard van Eindhoven

ZwaardTijdens de opgraving van de oude stadspoort op het 18 septemberplein in Eindhoven is een zwaard gevonden. Rob Schlooz, lid van afdeling 23, heeft van de restauratie en geschiedenis van het zwaard een leuk filmpje gemaakt.

 

 

Mail uw suggesties naar

Agenda

 
Op woensdagmiddag 16, 23 en 30 juli zijn er rondleidingen voor het publiek bij de opgraving in Uden (zie hiernaast). Aanvang 15.00 uur, Schepersweg te Uden.
 
6 september 2014 - Excursie provincie Utrecht
Met Helinium op reis door de tijd naar de provincie Utrecht. Meer informatie hier.
 
20 september 2014 - Landelijke Determinatie en Taxatiedag in Houten

Op zaterdag 20 september wordt de jaarlijkse Muntmanifestatie in de Expo Houten georganiseerd. Deze 14e editie van dit evenement voor verzamelaars van munten, penningen en bankbiljetten trekt bezoekers en standhouders vanuit heel Europa. Info 

 
Oktober 2014 - Maand van de Geschiedenis
Met het bijzondere thema Vriend & Vijand. lezingen, rondleidingen, workshops, festivals, symposia, radio- en tv-programma’s. voor meer informatie: http://www.maandvandegeschiedenis.nl
 
6-9 november - Congres Lineair Bandkeramiek in de Euregio Maas-Rijn
What’s new about the Linearbandkeramik culture in the Meuse-Rhine region. lees verder.....
 

Tentoonstellingen

 

APAN, 35 jaar Reuring in de Archeologische Wereld

1 Maart 2014 tot en met 31 augustus 2014

In museum TwentseWelle in Enschede exposeren APAN-leden steentijdvondsten uit binnen en buitenland, o.a.:

-          1,8 miljoen jaar oude vondsten van het Stone Bed voor de kust van West Runton

-          Jong Paleolithicum in de Loonse en Drunense duinen

-          Bipolairtechiek van oud paleo tot midden paleo en jonger

-          Midden paleolithische vondstcomplexen uit de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug

-          De Noordzee als rijk leefgebied van nu uitgestorven pleistocene diersoorten

-          Windlak en het ontstaan daarvan

-          Jadietbijlen uit de Zuidelijke Alpen en de verspreiding daarvan in West-Europa

-          Experimenteel onderzoek naar gebruik van wapens en werktuigen

Daarnaast de permanente tentoonstelling van museum TwentseWelle.

TwentseWelle, Het Rozendaal 11, Enschede

 

25 april tot en met 26 oktober 2014

Leiden, RMO

 

Zonder Boer Geen Voer

t/m 10 november 2014

Gemert, Boerenbondmuseum

 

Archeologen aan het Werk

11 okt 2011 t/m 31 dec 2014

Centraal Museum, Utrecht

Twitter berichten @AWN_archeologie

RT @SuusKluver: Mijn 'verhaal' over herinneringsaardewerk uit WOI is nu te lezen op de website @MaandvdGesch Doe ook mee in oktober! http:/…
8h
Mogelijk nieuw licht op ontstaan en ouderdom Culemborgse ondergrond - CulemborgseCourant.nl http://t.co/y3tsCKGFDr
9h
MooiBoxtel.nl - De geschiedenis van uw eigen Boxtel in een notendop http://t.co/MU00wStVnB
Oertijdmarkt bij Hunebedcentrum (3 augustus) #deveendammer http://t.co/IbYWf98aqS via @sharethis
‘Achter de Scherven’: Fred Zuiderwijk zoekt schatten (Den Haag) - http://t.co/IixR7lMllu